JOBS.UBU.AC.TH
ช่างเทคนิค (ตำแหน่งที่ 1)
ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
2 ตำแหน่ง
6 คน
2 พฤษภาคม 2565   ถึงวันที่   15 มิถุนายน 2565
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th