JOBS.UBU.AC.TH
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร
1 ตำแหน่ง
86 คน
19 ตุลาคม 2565   ถึงวันที่   9 พฤศจิกายน 2565
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th