JOBS.UBU.AC.TH
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1 ตำแหน่ง
189 คน
17 พฤศจิกายน 2565   ถึงวันที่   9 ธันวาคม 2565
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
chatchai.p@ubu.ac.th