UBU E-Recruitment
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1 ตำแหน่ง
146 คน
17 พฤศจิกายน 2565   ถึงวันที่   9 ธันวาคม 2565
คลิกอ่านรายละเอียด
chatchai.p@ubu.ac.th