JOBS.UBU.AC.TH
ช่างเทคนิค
ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
1 ตำแหน่ง
6 คน
25 เมษายน 2566   ถึงวันที่   15 พฤษภาคม 2566
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th