JOBS.UBU.AC.TH
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก
ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
1 ตำแหน่ง
2 คน
14 กันยายน 2566   ถึงวันที่   31 ตุลาคม 2566
คลิกอ่านรายละเอียด
darita.t@ubu.ac.th