JOBS.UBU.AC.TH
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์
1 ตำแหน่ง
19 คน
13 พฤศจิกายน 2566   ถึงวันที่   29 พฤศจิกายน 2566
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
nithinan.s@ubu.ac.th